Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Nekilnojamojo turto vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 628N20002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1508 EUR
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Baltarusijos valstybiniu technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų arba rusų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: verslo vadybos magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Tai jungtinė VGTU ir Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto studijų programa, kurios tikslas – pasitelkiant nuotolinio mokymo galimybes parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto valdymo specialistą – vadybos magistrą.
Jungtinėje studijų programoje didžiausias dėmesys skiriamas praktinių nekilnojamojo turto valdymo žinių pritaikymui, integruojama ES ir NVS šalių patirtis, studijų procese naudojamos naujausios informacinės ir intelektinės technologijos.
Sėkmingai baigusiems studijų programą suteikiamas jungtinis magistro laipsnis ir dviejų universitetų diplomai.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijas absolventai geba įvertinti nekilnojamojo turto valdymo ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją; planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus nekilnojamojo turto srityje bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje; savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu; dirbti vadovaujantį darbą įvairių sričių verslo įmonėse ir valstybinėse organizacijose, savivaldybių bei apskričių administracijose ir kitur.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę jungtinę nekilnojamojo turto vadybos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos agentūrose, bankuose, savivaldybėse, inventorizacijos ir žemėtvarkos organizacijose, draudimo kompanijose, turto konsultacinėse įmonėse, mokesčių inspekcijose, antstolių kontorose, kitose valstybės įgaliotose institucijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, statybos bendrovėse, investicinėse bendrovėse ir tęsti studijas Lietuvos bei užsienio universitetų doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į nekilnojamojo turto vadybos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos, bendrosios (aplinkos) inžinerijos, energijos inžinerijos, vadybos, verslo, statybų technologijų studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (9 kr.):
       mikroekonomika,
       makroekonomika,
       vadyba.
3 semestras 21 kreditas
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17117 Šakinių rinkų organizavimas ir valdymas 6 13 - - 13 134 E
STVNM17118 Nekilnojamojo turto verslo investicijos ir plėtra 6 14 - - 14 132 E
STVNM17119 Pastatų gyvavimo proceso ir projektų valdymo daugiakriterinė analizė 6 13 - - 13 134 E
STVNM17120 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 24 kreditai
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17121 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.