Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūra

Architektūra

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Architektūra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621K11001, 6211PX028 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 30
Valstybė finansuoja: 18
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,66
Specializacijos: statinių architektūra, urbanistinių kompleksų architektūra.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: menų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: architektūros magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros magistrantūros studijos pagilina pagrindines architektūros studijas baigusių specialistų žinias kultūrologijos, ekologijos, kultūros paveldo apsaugos, pastatų renovacijos aspektais, lavina profesinį meistriškumą pastatų ir miesto aplinkos architektūros srityse. Studijų metu formuojami mokslinio (tiriamojo) darbo įgūdžiai.
Studentai, pasirinkę statinių architektūros specializaciją, mokysis spręsti pastatų architektūros užduotis sudėtingoje urbanizuotoje arba gamtinėje aplinkoje. Sudėtingus miesto gatvių, aikščių, visuomeninių ir privačių erdvių formavimo, taip pat kraštovaizdžio architektūros uždavinius mokysis spręsti studentai, pasirinkę urbanistinių kompleksų architektūros specializaciją.
 
Ką gebėsiu?
Baigę architektūros magistrantūros studijų programą asmenys gebės projektuoti atitinkančius visuomenės poreikius ir aplinkos keliamus reikalavimus įvairios paskirties pastatus ar jų kompleksus, planuoti miestus ar jų dalis, dirbti mokslinį tyrėjo darbą. Studijų metu įgytas architektūros teorijos bei kitų, glaudžiai su architektūra susijusių, mokslo ir menų sričių žinias gebės taikyti savarankiškame tiriamajame darbe ir plėtodamas menines idėjas. Sugebės įgytus analitinius ir meninius gebėjimus taikyti inovatyvumo, originalumo ir žinių integracijos reikalaujančioje architekto kūrybinėje veikloje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę architektūros studijų programą asmenys galės dirbti projektuotojo ir vadovo darbą architektūros projektavimo, miestų planavimo ir statybos įmonėse, universitetuose ir kolegijose; architektūros ir miesto planavimo, kraštotvarkos administracinį darbą valstybinėse tarnybose, profesinio konsultavimo, organizacijų personalo mokymo centruose. Taip pat galės tęsti studijas doktorantūroje, užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla mokymo institucijose.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji, iki prašymų registravimo pabaigos turi pateikti savo kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio). Aplanką elektroniniu būdu, *pdf formatu reikia pateikti Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt kaip vieną dokumentą.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į architektūros studijų programą:
 
1) Priimami architektūros studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • bendrieji studijų krypties dalykai (48 kr.):
       dailė,
       kompozicija,
       architektūros ir meno istorija.
 • pagrindiniai studijų krypties dalykai (48 kr.): 
       architektūrinis projektavimas, 
       urbanistinis projektavimas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11101 Statinių architektūra: kontekstas ir koncepcija 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
STGGM17304 Konstrukcijų renovacija 9 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11113 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11122 Urbanistinis kompleksas regeneruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11123 Miesto urbanistinė struktūra: kontekstas ir vystymo alternatyvos 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM15202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
STGGM17306 Statinių renovacija ir konversija 9 15 - 75 1 149 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11214 Urbanistinis kompleksas rekonstruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11215 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM11203 Statinių architektūra: kompleksiškumas ir tektonika 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11224 Miesto urbanistinė struktūra: planinė ir erdvinė plėtra 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11225 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11304 Statinių architektūra: programa, tyrimai ir projektas 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARARM11308 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
STGGM17307 Kompleksinė renovacija 9 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11316 Urbanistinio komplekso tūrinė erdvinė koncepcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11326 Miesto urbanistinė struktūra: miesto centrinės dalies rekonstrukcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11327 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11418 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11428 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.