Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūra

Architektūra

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Architektūra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621K11001, 6211PX028 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 30
Valstybė finansuoja: 18
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,66
Specializacijos: statinių architektūra, urbanistinių kompleksų architektūra.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: menų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti įvairioms architektūrinės veiklos sritims būdingų naujausių, specializuotų profesinės ir mokslinės veiklos žinių, kuriomis grindžiamas originalus mąstymas, inovatyvi meninė kūryba; ugdyti gebėjimą meninės kūrybos produktus pagrįsti taikomaisiais tyrimais, apimančiais kritišką skirtingų sričių sąveikos žinių supratimą ir taikymą kūrybiniame procese; suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės pritaikyti turimas žinias ir jomis remdamiesi spręsti architektūrinės kūrybos problemas, įvertindami menines, technines ar socialines užduotis, keliamas projektuojant konkretų objektą.
Statinių architektūros specializacijos absolventai:
 • gebės naudodamiesi žiniomis ir supratimu, įgytu atliekant taikomuosius tyrimus, derindami ir kritiškai vertindami įvairių sričių žinias ir patirtį, kurti inovatyvius, originalius statinių projektus.
Urbanistinių kompleksų architektūros absolventai:
 • gebės atsižvelgdami į miestų erdvinę struktūrą spręsti sudėtingus urbanistinių kompleksų architektūros formavimo bei miestų vizualinio identiteto plėtros ir apsaugos uždavinius, rengti miesto dalių teritorijų planavimo dokumentus.
 
Praktika
Architektūrinių apmatavimų ir profesinė praktika.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę architektūros studijų programą asmenys galės dirbti projektuotojo ir vadovo darbą architektūros projektavimo, miestų planavimo ir statybos įmonėse, universitetuose ir kolegijose; architektūros ir miesto planavimo, kraštotvarkos administracinį darbą valstybinėse tarnybose, profesinio konsultavimo, organizacijų personalo mokymo centruose. Taip pat galės tęsti studijas doktorantūroje, užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla mokymo institucijose.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji, iki prašymų registravimo pabaigos turi pateikti savo kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio). Aplanką elektroniniu būdu, *pdf formatu reikia pateikti Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt kaip vieną dokumentą.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į architektūros studijų programą:
 
1) Priimami architektūros studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • bendrieji studijų krypties dalykai (48 kr.):
       dailė,
       kompozicija,
       architektūros ir meno istorija.
 • pagrindiniai studijų krypties dalykai (48 kr.): 
       architektūrinis projektavimas, 
       urbanistinis projektavimas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11101 Statinių architektūra: kontekstas ir koncepcija 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
STGGM17304 Konstrukcijų renovacija 9 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11113 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11122 Urbanistinis kompleksas regeneruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11123 Miesto urbanistinė struktūra: kontekstas ir vystymo alternatyvos 9(4) 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STGGM17305 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM15202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
STGGM17306 Statinių renovacija ir konversija 9 15 - 75 1 149 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM11203 Statinių architektūra: kompleksiškumas ir tektonika 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11214 Urbanistinis kompleksas rekonstruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11215 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11224 Miesto urbanistinė struktūra: planinė ir erdvinė plėtra 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11225 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11304 Statinių architektūra: programa, tyrimai ir projektas 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARARM11308 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
STGGM17307 Kompleksinė renovacija 9 15 - 75 - 150 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
ARURM11316 Urbanistinio komplekso tūrinė erdvinė koncepcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
ARURM11326 Miesto urbanistinė struktūra: miesto centrinės dalies rekonstrukcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11327 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STGGM17308 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11418 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11428 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.