Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektros energetikos inžinerija

Elektros energetikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H60001, 6121EX042 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,32
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Programa suteikia galimybę išmokti projektuoti, valdyti ir analizuoti elektronikos grandines, kurti ir taikyti inovatyvius inžinerinius sprendimus. Bendradarbiaudami su energetikos verslo sektoriaus atstovais siūlome modernią ir paklausią energetikos srities specializaciją, kuri apima visas elektros generavimo, kaupimo bei paskirstymo problemas. Tai nuolat besivystanti sritis, kurioje moderniausios technologijos yra raktas į efektyvios ir švariosios elektros energijos gamybos būdus. Studentui suteikiamas platus žinių spektras, pradedant nuo fundamentalių elektronikos žinių ir baigiant moderniosiomis energetikos technologijomis bei išmaniosiomis elektronikos valdymo sistemomis. Siūloma studijų programa yra puiki galimybė įgyti konkurencingą specialybę elektronikos ir elektros inžinerijos srityje, kuri yra vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.
 
Ką gebėsiu?
Elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventai gebės projektuoti elektroninius įtaisus, projektuoti ir prižiūrėti energetikos sistemas, vykdyti energetikos sistemų diagnostiką, integruoti elektronikos ir elektros inžinerijos naujoves į esamas energetikos sistemas, atlikti įvairaus sudėtingumo inžinerines užduotis skirtingais valdymo lygmenimis, vykdyti eksperimentus, derinti teorinius ir praktikos elementus, analizuoti ir spręsti elektros energetikos problemas, kurti išmaniąsias elektros ir elektronikos inžinerijos srities sistemas.
 
Kokios mano karjeros galimybės?
Elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventai dirbs Lietuvos ar užsienio įmonėse, projektuojančiose, gaminančiose bei eksploatuojančiose elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities įrangą, arba toliau tęs studijas magistratūroje. Darbo rinkos tyrimai rodo, jog elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities specialistų poreikis Lietuvos ir užsienio darbo rinkose nuolat didėja. Lietuvoje elektronikos ir elektros inžinerijos krypties specialistų nuolat ieško šios įmonės: AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“ ir UAB Tinklo priežiūros centras, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), AB „Vilniaus energija“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Aedilis“, UAB „Neutralė“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Elektros energetika“ , UAB „Elmonta“, UAB „Rital“, UAB „Dogas“, UAB „Gaudrė“ ir kt.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16100 Įvadas į elektros energetikos ir elektronikos inžineriją 3 30 - - 2 48 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELEIB16455 Taikomoji galios elektronika 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16400 Elektroniniai keitikliai 6 45 - 15 4 96 E
ELEIB16401 Sistemotechnika ir jutikliai 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17096 Energetikos politika 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16500 Elektros energijos generavimas 6 60 - - 4 96 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELEIB16600 Elektros tinklai 3 15 - 15 2 48 E
ELEIB16601 Atsinaujinančių šaltinių energetinės technologijos 3 30 - - - 50 E1
ELEIB16602 Kompiuterinio modeliavimo ir prognozavimo pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16631 Elektroninių įtaisų projektavimas 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16700 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELEIB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16702 Pastotės ir transformatoriai 3 18 - 12 2 48 E
ELEIB16703 Elektros tinklo diagnostika, automatika ir relinė apsauga 3 18 - 6 2 54 E
ELEIB16704 Energetikos sistemų planavimas 3 18 - 12 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16705 Elektros tinklo diagnostika, automatika ir relinė apsauga 3(3) - - 15 - 65 KP
ELEIB16706 Pastotės ir transformatoriai 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELEIB16800 Elektros sistemų valdymas 6 36 - 12 4 108 E
ELEIB16801 Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpai 6 36 - 12 4 108 E
ELEIB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.