Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektros energetikos inžinerija

Elektros energetikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H60001, 6121EX042 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,32
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Programa suteikia galimybę išmokti projektuoti, valdyti ir analizuoti elektros energetikos sistemas, kurti ir taikyti inovatyvius inžinerinius sprendimus jose. Bendradarbiaudami su energetikos verslo sektoriaus atstovais siūlome modernią ir paklausią energetikos srities programą, kuri apima visas elektros generavimo, kaupimo bei paskirstymo sritis. Tai nuolat besivystanti sritis, kurioje moderniausios technologijos taikomos efektyvios ir švariosios elektros energijos gamybai. Studentams suteikiamas platus žinių spektras, pradedant nuo fundamentalių elektronikos žinių ir baigiant moderniosiomis energetikos technologijomis bei išmaniosiomis elektronikos valdymo sistemomis. Siūloma studijų programa yra puiki galimybė įgyti konkurencingą specialybę elektronikos ir elektros inžinerijos srityje, kuri yra vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.
 
Ką gebėsiu?
Būdami elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventais gebėsite projektuoti elektroninius įtaisus, projektuoti ir prižiūrėti energetikos sistemas, atlikti energetikos sistemų diagnostiką, integruoti elektronikos ir elektros inžinerijos naujoves į esamas energetikos sistemas, atlikti įvairaus sudėtingumo inžinerines užduotis skirtingais valdymo lygmenimis, vykdyti eksperimentus, derinti teorinius ir praktinius elementus, analizuoti ir spręsti elektros energetikos problemas, kurti išmaniąsias elektros ir elektronikos inžinerijos srities sistemas. Turėsite teisės, įmonių projektų valdymo pagrindus.
 
Kokios mano karjeros galimybės?
Būdami elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventais galėsite dirbti Lietuvos ar užsienio įmonėse, projektuojančiose, gaminančiose bei eksploatuojančiose elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities įrangą, arba toliau tęsite studijas magistratūroje. Darbo rinkos tyrimai rodo, jog elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities specialistų poreikis Lietuvos ir užsienio darbo rinkose nuolat didėja. Lietuvoje elektronikos ir elektros inžinerijos krypties specialistų nuolat ieško šios įmonės: AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“ ir UAB "Tinklo priežiūros centras", AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), AB „Vilniaus energija“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Aedilis“, UAB „Neutralė“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Elektros energetika“ , UAB „Elmonta“, UAB „Rital“, UAB „Dogas“, UAB „Gaudrė“ ir kt.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16100 Įvadas į elektros energetikos ir elektronikos inžineriją 3 30 - - 2 48 E
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16400 Elektroniniai keitikliai 6 45 - 15 4 96 E
ELEIB16401 Sistemotechnika ir jutikliai 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16455 Taikomoji galios elektronika 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
VVEIB17096 Energetikos politika 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16500 Elektros energijos generavimas 6 60 - - 4 96 E
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16600 Elektros tinklai 3 15 - 15 2 48 E
ELEIB16601 Atsinaujinančių šaltinių energetinės technologijos 3 30 - - - 50 E1
ELEIB16602 Kompiuterinio modeliavimo ir prognozavimo pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16631 Elektroninių įtaisų projektavimas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16700 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELEIB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16702 Pastotės ir transformatoriai 3 18 - 12 2 48 E
ELEIB16703 Elektros tinklo diagnostika, automatika ir relinė apsauga 3 18 - 6 2 54 E
ELEIB16704 Energetikos sistemų planavimas 3 18 - 12 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16705 Elektros tinklo diagnostika, automatika ir relinė apsauga 3(3) - - 15 - 65 KP
ELEIB16706 Pastotės ir transformatoriai 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16800 Elektros sistemų valdymas 6 36 - 12 4 108 E
ELEIB16801 Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpai 6 36 - 12 4 108 E
ELEIB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.