Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Skrydžių valdymas

Skrydžių valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 601H41002, 6011EX002 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: I kursas - 2242 EUR; II-IV kursai - 7528 EUR; V kursas - 7528 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 18
Valstybė finansuoja: 18
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,64
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aeronautikos inžinerijos magistras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kas domisi skrydžių valdymu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą parengti aviacijos specialistai ne tik įgyja aeronautikos inžinerijos magistro laipsnį, bet turi galimybę įgyti ir profesionalaus skrydžių vadovo licenciją. Programos absolventai sugeba valdyti ir reguliuoti orlaivių eismą, užtikrinti saugią oro erdvę, orlaivius skirstyti, palaikyti radijo ryšį. Pagal šią studijų programą ne tik rengiami profesionalūs skrydžių vadovai, bet rengiama ir vadybiniam bei inžineriniam darbui, orientuojant į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti III klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • reguliuoti orlaivių oro eismą aerodromo, prieigų (orlaiviui kylant ar artėjant leistis) ir zonos (orlaiviams skrendant maršrutu) dalyse;
 • reguliuoti orlaivių oro eismą orlaivius stebėdami vaizdžiai ar naudodami specialiąsias kompiuterines oro eismo stebėjimo sistemas;
 • atlikti procedūrinį oro eismo reguliavimą (orlaivių nematydami, bet per radijo ryšį žodžiu gaudami orlaivio buvimo vietos koordinates);
 • dirbti ir naudotis skrydžių vadovų rengimo treniruokliais;
 • dirbti vadybinį ar inžinerinį darbą;
 • analizuoti įvairius teisinius aviacijos sektoriuje aktualius dokumentus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę skrydžių valdymo studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • skrydžių vadovu Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo įmonėse Vilniuje, Kaune ar Palangoje (aerodromo, prieigų ar zonos oro erdvės vadovais);
 • skrydžių vadovu Lietuvos karinėse oro pajėgose;
 • skrydžių koordinatoriumi Lietuvos aerodromuose;
 • skrydžių vadovu kitų valstybių oro navigacijos paslaugų teikimo įmonėse;
 • vyriausiuoju specialistu civilinės aviacijos administracijoje;
 • vadybininku ar inžinieriumi aviacijos transporto įmonėse.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Stojant į šią studijų programą privaloma išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
Stojant į šią studijų programą:
 • privaloma turėti 3-os (arba 1-os) klasės sveikatos pažymėjimą;
 • išlaikyti profesinio tinkamumo testą;
 • išlaikyti fizinio pajėgumo testą.
Sveikatos pažymėjimas išduodamas Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos medicinos skyriuje (Rodūnios kelias 2, 402 kab., Vilnius).
 
Dėl sveikatos pažymėjimo teirautis Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje, Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8 5) 274 3842.
 
Sveikatos pažymėjimą būtina pateikti VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki 2017 m. liepos 8 d.
 
Informacija apie profesinio tinkamumo testą.
 
Informacija apie fizinio pajėgumo testą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16302 Aviacinė anglų kalba 1 6 - - 60 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17112 Matematika: matematiniai metodai aerodinamikoje 6 30 30 - 4 96 E
STTMA17004 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKA17224 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
VVEIA17382 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16401 Bendroji navigacija 6 48 - 24 4 84 E
AISVA16402 Skraidyba 3 24 - 12 2 42 E
AISVA16403 Aviacinė anglų kalba 2: radijo ryšio taisyklės 3 - - 36 2 42 E1
AISVA16409 Skrydžių valdymo teorija 6 36 - 12 4 108 E1
AISVA16410 Skrydžių valdymo praktika 1 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17114 Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 6 36 12 - 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16501 Oro teisė 6 60 - - 4 96 E
AISVA16502 Žmogaus galimybės ir jų ribos 6 60 - - 4 96 E
AISVA16503 Aviacinė anglų kalba 3 3 - - 45 2 33 E1
AISVA16510 Skrydžių valdymo taisyklės ir procedūros 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17013 Radijo navigacija 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17014 Skrydžių valdymo centrų ryšio sistemos ir elektros įrenginiai 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17117 Skrydžio principai ir orlaivių charakteristikos 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16601 Meteorologija 9 60 - 24 6 150 E
AISVA16602 Aviacinė anglų kalba 4 3 - - 24 2 54 E1
AISVA16603 Aerodromo vadavietės technologijos 6 12 - 48 4 96 E
AISVA16626 Skrydžių valdymo praktika 2 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17016 Bendrosios žinios apie orlaivį: prietaisai 3 24 - 12 2 42 E
AIAIA17017 Bendros žinios apie orlaivį: elektronika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16701 Aviacinė anglų kalba 5 6 - - 48 4 108 E1
AISVA16711 Oro eismo organizavimas 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16712 Prieigų vadavietės procedūrinio skrydžių valdymo technologijos 3 12 - 36 2 30 A
AISVA16713 Skrydžių valdymo praktika 3 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17019 Skrydžių valdymo radionavigacinė įranga ir sistemos 6 36 - 24 4 96 E
KILSA17003 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16801 Aviacinė ir skrydžių sauga 6 45 - 15 4 96 E
AISVA16802 Aviacinė anglų kalba 6 6 - - 60 4 96 E1
AISVA16803 Kursinis projektas 3(3) - - 15 2 63 KP
AISVA16812 Prieigų vadavietės stebimojo skrydžių valdymo technologijos 6 15 - 45 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17021 Autonominiai orlaiviai ir jų sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAIA17022 Oro uostai ir jų šviesos signalinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16901 Oro transporto vadyba 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16902 Aviacinė anglų kalba 7 6 - - 60 4 96 E
AISVA16911 Erdvės vadavietės technologijos 6 15 - 45 4 96 E
AISVA16912 Erdvės vadavietės stebimojo skrydžių valdymo technologijos 6 15 - 45 4 96 E
AIAIA17024 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - 15 4 111 E
KIUSA17008 Dalykinė anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16111 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.