Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612E14003, 6121BX025 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 143
Valstybė finansuoja: 121
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,98
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis – tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga – kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, taikoma ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistus, kurie išmanytų multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijos, informacinių technologijų, kompiuterinio dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą:
 • gebėsie analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir taikyti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
 • turėsite teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus; gebėsite kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
 • išmanysite kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokėsite programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
 • gebėsite spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
 • gebėsite visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje verslo ir etinėje aplinkoje bei veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Būsite kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis. Galėsite dirbti multimedijos technologijų projektuotojais, programuotojais, konsultantais, galėsite užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 


 
VGTU GABIŲ STUDENTŲ PROGRAMA SUTEIKIA IŠSKIRTINES SĄLYGAS:
 • Ugdyti lyderystę;
 • Pasirinkti individualią mokymosi programą;
 • Gauti stipendiją;
 • Išvykti stažuotis į geriausisu pasaulio universitetus ir įmones;
 • Gauti įmonių vadovų konsultacijas.
PASIRINKĘ IN-AKADEMIJĄ:
 • Iš anksto rezervuosite studijų vietą universitete;
 • Nepatirsite konkurencijos su stojančiais pagrindinio priėmimo metu;
 • Stojant bus vertinami ne tik Jūsų akademiniai rezultatai, bet ir motyvacija.
KAIP DALYVAUTI?
Norėdami dalyvauti, siųskite el. laiškus adresu inakademija@vgtu.lt iki balandžio 20 d., pateikdami savo:
 • Vardą, pavardę, gimimo datą, telefono nr., el. pašto adresą;
 • Mokyklą, kurioje mokomasi;
 • Intensyvios studijų programos pasirinkimą;
 • 11 klasės metinių pažymių išrašą;
 • 12 klasės I pusmečio dalykų pažymių išrašą arba Brandos atestatą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas);
 • Motyvacinį laišką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16101 Operacinių sistemų pagrindai 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16105 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16160 Procedūrinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16126 Matematika 1 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 15 50 A
FMITB16264 Objektinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16207 Diskrečioji matematika 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16405 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16227 Matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIPIB17061 Kino projektai 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16302 Grafinio dizaino pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
FMGSB16307 Interneto puslapių programavimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16308 Žmogaus ir kompiuterio sąveika (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
FMGSB17303 Žaidimų fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMGSB17316 Geometrinis modeliavimas 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16412 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 30 15 - 2 33 E
FMGSB16408 Interneto puslapių dizainas (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 4 111 E
FMGSB16409 Kompiuterinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
KIKOB17068 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17194 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16401 Autorinė teisė 3 30 - 15 3 32 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16400 Elektronikos įtaisai 3 15 15 15 2 33 E
ELESB16407 Multimedijos techninė įranga 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17385 Medžiagų ir technologijų raida 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16410 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
FMGSB16511 E-paslaugų technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16512 Programų sistemų inžinerija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16551 Kompiuterinių žaidimų dizainas 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16536 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16610 Vaizdų analizės metodai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16612 Vizualizavimo sistemos 3 15 15 15 2 33 E
FMGSB16613 Interneto 3D grafika 3 15 15 15 2 33 E1
FMGSB17601 Audio technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB17602 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 45 15 15 4 81 E
FMISB16610 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 30 - 15 3 32 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMGSB16708 Geografinių informacinių sistemų pagrindai (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
FMGSB16710 Mobiliųjų prietaisų multimedija 6 10 10 20 4 116 E
FMGSB17702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 3 - - 20 - 60 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB16711 Gamybinė praktika 12 - - - 8 312 A
FMGSB16712 Kūrybinė Demola praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
FMGSB17802 Video technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 12 12 4 108 E
FMGSB17804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 15 225 BD
FMGSB17815 Animacijos pagrindai 6 36 12 12 4 96 E
KILSB17028 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.