Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinių sistemų inžinerija

Informacinių sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612E15001, 6121BX024 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 34
Valstybė finansuoja: 31
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,46
Specializacijos – elektroninio verslo technologijos, kompiuterizuotos informacinės sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta informacinių sistemų inžinerijos programos bakalaurams rengti. Baigę studijas absolventai išmano naujausių informacinių technologijų (IT) veikimą ir geba pasiūlyti, sukurti ir įdiegti verslui skirtą IT produktą.
Elektroninio verslo technologijų specializacijos studentai papildomai įgyja žinių apie tai, kaip kuriamos IT grįstos verslo plėtotės, kaip automatizuoti įmonės darbuotojų atliekamus darbus naudojant kompiuterius, specializuotąsias programas ir įvairiausius prie kompiuterio prijungiamus arba turinčius interneto prieigą prietaisus (pvz., planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus).
Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacijos studentai papildomai įgyja žinių apie tai, kaip taikomos multimedijos technologijos, kaip kuriamos taikomosios programos, skirtos informacijai iš vaizdo kameros, mikrofono, skaitytuvo ir įvairiausių jutiklių rinkti ir apdoroti. Parengti specialistai gebės kurti automatizuotas patikros, matavimo, gamybos ir valdymo informacines sistemas.
 
Ką gebėsiu?
Būdami Elektroninio verslo technologijų specializacijos absolventais gebėsite kurti ir rašyti internetinių parduotuvių ir internete veikiančių verslo sistemų programas; galėsite suprojektuoti savo elektroninio verslo sistemą, jungiančią kelis kompiuterius, duomenų bazę ir galinčią būti valdoma per interneto naršyklę bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame telefone; gebėsite kurti elektroniniam verslui skirtas interaktyvias programas, tinklalapius, taikydami naujausias interneto technologijas; žinosite, kaip veikia elektroninio verslo sistema, ir galėsite parašyti naują programą, suteikiančią sistemai papildomų funkcijų bei galimybių.
Baigę Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializaciją gebėsite kurti ir rašyti programas kompiuteriui, mikroprocesoriui, mikrovaldikliui, naudojamiems buitinėje elektronikoje ir pramonėje; galėsite suprojektuoti kompiuterinę sistemą, kuri jungtų kompiuterius, duomenų bazę ir būtų valdoma per interneto naršyklę bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame telefone; gebėsite kurti interaktyvias programas, tinklalapius, taikydami naujausias multimedijos technologijas; žinosite, kaip veikia kompiuterizuota sistema, ir galėsite parašyti naują programą, suteikiančią sistemai papildomų funkcijų ir galimybių.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Pagal šią studijų programą rengiami IT specialistai. Asociacijos „Infobalt“ atlikta didžiųjų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus darbdavių ir asociacijos narių apklausa parodė, kad artimiausiais metais specialistų paklausa rinkoje gerokai viršys pasiūlą. 2011–2020 m. laikotarpio pabaigoje numatomas apie 6 tūkst. specialistų trūkumas. Pasak asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovo, didėjant elektronikos ir IT specialistų poreikiui Europoje, Lietuvos bendrovėms gali kilti laikinų sunkumų, mat trūks darbuotojų.
Informacinių sistemų inžinerijos specialistų nuolat ieško UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „SEB bankas“, AB „Swedbank“, UAB „Alna Intelligence“, UAB „Intelektualios technologijos“, UAB „Simplit“, UAB „IT City“, UAB „IT Sistemos“, UAB „Universalios valdymo sistemos“, KŪB „Aiva sistema“, UAB „Blue Bridge“, VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija ir kt.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16102 Informatikos inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16403 Kompiuterių architektūra 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16405 Informatikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
ELESB16409 Informacinių sistemų analizė 6 45 - 15 4 96 E
VVEIB17099 Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
VVVKB17166 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16513 Operacinių sistemų koncepcijos 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16519 Informacinės matavimo sistemos 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16520 Duomenų kodavimas 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16522 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16511 Kompiuterio elementų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
ELESB16515 Signalai ir sistemos 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Kompiuterizuotos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16513 Operacinių sistemų koncepcijos 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16519 Informacinės matavimo sistemos 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16520 Duomenų kodavimas 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16522 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16510 Kompiuterių architektūra 3(3) - - 15 - 65 KP
ELESB16515 Signalai ir sistemos 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16603 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16604 Kompiuterių tinklai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16605 Elektroninio verslo sistemos 3 15 15 - 2 48 E
ELESB16612 Mikrovaldiklių sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16629 Kompiuterių periferija 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Kompiuterizuotos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16603 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16604 Kompiuterių tinklai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16612 Mikrovaldiklių sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16629 Kompiuterių periferija 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16630 Mikroprocesoriai ir jų programavimas 3 15 15 - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16708 E-paslaugų technologijos 6 36 24 - 4 96 E
ELESB16711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELESB16720 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELESB16724 Programinės įrangos projektavimas 6 36 24 - 4 96 E
Specializacija — Kompiuterizuotos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELESB16720 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELESB16722 Skaitmeninio signalų apdorojimo priemonės 6 36 24 - 4 96 E
ELESB16724 Programinės įrangos projektavimas 6 36 24 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16801 Multimedijos sistemos 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16805 Tinklinis programavimas 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELESB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
ELESB16813 Kompiuterizuotų informacinių sistemų projektavimas 6 - - 24 - 136 KS
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Elektroninio verslo technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16804 Elektroninio verslo sistemos ir vartotojai 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16805 Tinklinis programavimas 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16810 Elektroninio verslo sistemų projektavimas 6 - - 24 - 136 KS
ELESB16811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELESB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.